Menu Luk

Software udviklet kun til virksomheder – og som alle medarbejdere kan anvende

Mange virksomheder vælger at investere i software, der kun er udviklet til at håndtere de mange forskellige arbejdsgange i en virksomhed. Nogle virksomheder vælger at købe software til bogholderi. Andre vælger at købe software, der kan håndtere både bogholderi men også fx produktionsstyring, lager, indkøb og projektsalg. Det er software, der er kendt som Enterprise Ressource Planning. I daglig tale en erp løsning.

Her kan alle afdelinger anvende programmet. Det er nemt at arbejde med, og man har det samme datagrundlag i virksomheden. Det betyder fx at man undgår, at virksomheden anvender forskelligt software. Man undgår derfor at fx salgsafdelingen anvender én slags software, økonomiafdelingen en anden og et helt tredje software til produktion eller projekter. Med Enterprise Ressource Planning software kan alle medarbejdere anvende samme software. Det giver også mulighed for bedre vidensdeling og at dele kundedata samt se fx lagerstatus på en vare, om salgsafdelingen har afsendt et tilbud og til hvilken pris mv.

Når man som virksomhed skal investere i sådan en løsning, skal man have fat i en konsulentvirksomhed. Der er flere virksomheder i Danmark der er certificeret af Microsoft til at forhandle licenser til løsningen. De kan også hjælpe med at få programmet op at køre. Konsulentvirksomhederne har typisk konsulenter og udviklere ansat der er specialiseret i at installere, supportere og vedligeholde løsningen. Det er kun få større virksomheder, der vælger at have egne medarbejdere ansat til at håndtere løsningen.

Løsninger til virksomheder er blevet teknisk komplekse i dag. Mange vælger at have løsningerne i ”skyen”, dvs. hostet hos et hosting firma. Men flere vælger en SaaS løsning. Det er en løsning, hvor man betaler per bruger per måned og har softwaren som et abonnement. Har man en erp løsning via Microsoft, vil en SaaS løsning være kørende via Azure, som er Microsofts cloud miljø.

Når man skal arbejde med kompleks software, der er udviklet til at understøtte arbejdsprocesser i hele virksomheden, vælger mange at få konkret undervisning i denne software. For mange virksomheder er det en fordel at udvalgte medarbejdere har indgående viden om softwaren. De kan fx agere superbrugere på løsningen. Hermed kan andre medarbejdere komme til dem, hvis de har brug for hjælp eller har spørgsmål til, hvordan man anvender programmet. Man kan også tage en-dags kurser i programmet. Her er det konsulenthuse, der tilbyder undervisning i programmet. Man kommer til at arbejde med fiktive regnskaber i programmet, og skal arbejde med konkrete opgaver. Man lærer fx at oprette debitorer, kontoplan samt lærer om dimensioner, bankkontoafstemning osv.