Menu Luk

Professionelle CFO services

Hvad er en CFO?

CFO står for Chief Financial Officer. På dansk kaldes det typisk en økonomichef eller økonomidirektør. Det er personen, som er hovedansvarlig for økonomiske analyser og ditto beslutninger.

Det er CFO’en, der står med det samlede overblik over virksomhedens regnskab. De fleste, der arbejder som CFO, har højere uddannelser inden for økonomi. Takket være sin viden og erfaring inden for økonomi, bidrager CFO’en med nyttig input og analytisk kompetence, som kan afrette budgetterne og ofte være afgørende for det samlede regnskab i virksomheden.

Hvorfor er en CFO vigtig?

I moderne virksomheder fungerer CFO’en ofte som kompetent sparringspartner til virksomhedens administrerende direktør (CEO’en), så denne kan inddrage økonomisk viden og overblik til at træffe de rette finansielle beslutninger og herudfra gøre de rette investeringer og tiltag.

Det er også en vigtig funktion for en CFO at udføre analytisk risk management. Samtidig står CFO’en for budgetplanlægning og finansiel strategi. Desuden er det som oftest CFO’ens ansvar at håndtere moms- eller skattemæssige udfordringer, at sikre sig virksomheden overholder alle gældende finansielle love og regler, samt holde en finger på pulsen på den økonomiske udvikling og fremtid for virksomheden.

Sagt på en anden, mere direkte måde: Hvis din nuværende CFO ikke kommunikerer godt med virksomhedens direktion, eller hvis du for nyligt har mistet din CFO på grund af aftrædelse, sygdom eller lignende, så står du med et problem.

Vi har den rette CFO til dig

Fordi CFO’en netop udfylder så betydningsfuld en rolle, kan ingen større virksomhed undvære denne spiller i længere tid. Derfor tilbyder Nextt kompetente CFO’er med mange års erfaring bag sig. Du får en CFO, som har viden og kompetencer på plads, men som også kommer med det rette mindset. Vores CFO’er tager ansvar og stiller de rigtige spørgsmål, hvor det er nødvendigt.

Du får altså ikke blot en passiv pladsfylder, som akkurat kan holde ildebrandene nede, indtil du finder en bedre passende CFO. Nej, hos Nextt tilbyder vi ganske vist at stille en interim (det vil sige, midlertidig) CFO til rådighed, men vi sørger også for at fylde en fast stilling, hvis det er dét, du står og mangler. Og vi gør det hurtigere end de fleste.

Hjælp til din nuværende CFO

Fordi en CFO opfylder så mange ansvar og holder styr på alle de finansielle tråde i virksomheden, kan der nemt opstå situationer eller perioder, hvor der er behov for ekstra assistance til din CFO.

Vi ved alle, hvordan sygdom, barsel eller fratrædelse kan opstå ud af det blå. Det kan også være, at særligt ambitiøse projekter har vokset sig lidt større end hvad kapaciteten tillader. Eller måske føler du simpelthen bare behovet for kompetent opbakning – et par ekstra hænder og øjne.

Det tilbyder vi også her hos Nextt. Vores medarbejdere står altid klar til at træde til, hvis du som CFO i en virksomhed har brug for faglig sparring eller er under pres med et særligt stort driftsprojekt. De kommer altid med stor ambition og seriøsitet, og hjælper også meget gerne med at afrette finansielle projektioner, således at den økonomiske udvikling ikke blot reddes gennem en kritisk periode, men ligefrem vækstes.