Menu Luk

Hvor meget skal man tjene for at betale topskat?

Det er et spørgsmål, mange stiller sig selv, når de prøver at navigere i de komplekse danske skatteregler. I denne artikel vil vi gå i detaljen med skattesatsen for topskat og den indkomstgrænse, der udløser betaling af topskat.

Hvad er topskat?

Topskat er betegnelsen for den højeste marginalsats i det danske skattesystem. Denne skat kommer oveni bundskatten og udgør en ekstra skat, der betales af den del af indkomsten, der ligger over en bestemt topskattegrænse. Topskat bliver pålagt individet, når indkomsten runder denne grænse. Det er ikke sådan, at hele din indkomst bliver beskattet med topskat, hvis du overskrider grænsen for topskat. Kun den del af din indkomst, som ligger over denne grænse, bliver beskattet med topskat.

Indkomstgrænsen for topskat

Indkomstgrænsen for, hvornår man skal betale topskat, kan variere fra år til år, idet den justeres i takt med at Danmarks økonomi udvikler sig. Samtidig kan politiske beslutninger ligeledes medføre ændringer i grænsen for topskat.

Ændringer af topskat i historisk perspektiv

Danmark har oplevet flere ændringer i topskatten gennem tiden. I begyndelsen af 2000’erne var grænsen for topskat eksempelvis sat til 236.600 kroner (udover arbejdsmarkedsbidraget), mens den i dag er højere. Disse ændringer har både været et resultat af økonomiske udsving og politiske beslutninger.

Hvor meget skal man tjene for at betale topskat?

Hvor meget man skal tjene for at betale topskat, er altså ikke et fast beløb, men kan variere fra år til år. Grænsen for topskat i 2021 var sat til 544.800 kroner (efter arbejdsmarkedsbidrag). Det betyder, at hvis du i 2021 tjente mere end dette beløb efter arbejdsmarkedsbidrag, så skulle du betale topskat.

Skulle du være interesseret i at holde dig opdateret med de aktuelle satser, kan du finde information om dette på Erhvervsfrontens hjemmeside, hvor skattesatserne løbende opdateres.