Menu Luk

Hvad er VOEC-ordningen? En guide til E-handel i Norge

E-handel har oplevet en eksplosiv vækst i de seneste år, og med den stigende popularitet af online shopping følger også en række skattemæssige udfordringer. I Norge har man indført en særlig ordning kaldet VOEC (Value Added Tax On E-commerce), der sigter mod at forenkle momsbehandlingen af varer, der importeres til Norge fra udlandet. Lad os se nærmere på, hvad VOEC-ordningen indebærer, og hvordan den påvirker e-handel i Norge. Lær mere på VOEC Norge.

Hvad er VOEC?

VOEC-ordningen blev indført den 1. april 2020 som et led i Norges bestræbelser på at håndtere momsrelaterede udfordringer i forbindelse med e-handel. Ordningen giver udenlandske virksomheder mulighed for at registrere sig frivilligt hos de norske skattemyndigheder og opkræve norsk moms på varer, der sælges til norske forbrugere for en værdi på op til 3000 norske kroner (NOK) inklusive forsendelsesomkostninger.

Før indførelsen af VOEC-ordningen blev varer, der blev importeret til Norge med en værdi under 350 NOK, fritaget for moms og told. Dette skabte en uretfærdig konkurrencefordel for udenlandske e-handelsvirksomheder, da de kunne undgå at opkræve moms på lavværdige varer, mens norske virksomheder var forpligtet til at opkræve moms fra deres kunder.

Hvordan fungerer VOEC-ordningen?

Under VOEC-ordningen kan udenlandske e-handelsvirksomheder registrere sig hos de norske skattemyndigheder og opkræve norsk moms på varer, der sælges til norske forbrugere for en værdi på op til 3000 NOK inklusive forsendelsesomkostninger. Dette gør det muligt for virksomhederne at konkurrere på lige vilkår med norske virksomheder og sikre en mere retfærdig konkurrence på markedet.

Når en udenlandsk virksomhed er registreret under VOEC-ordningen, skal de opkræve norsk moms på salget af varer til norske forbrugere og indberette og betale den indsamlede moms til de norske skattemyndigheder. Dette forenkler momsbehandlingen og reducerer administrative byrder for både virksomheder og forbrugere.

Fordele ved VOEC-ordningen

VOEC-ordningen har en række fordele både for e-handelsvirksomheder og forbrugere i Norge. For virksomhederne giver ordningen mulighed for at konkurrere på lige vilkår med norske virksomheder og sikre en mere retfærdig konkurrence på markedet. Derudover reducerer ordningen administrative byrder og forenkler momsbehandlingen, hvilket kan bidrage til at øge effektiviteten og konkurrenceevnen for udenlandske e-handelsvirksomheder.

For forbrugerne betyder VOEC-ordningen, at de ikke længere skal bekymre sig om skjulte omkostninger eller uventede momsudgifter ved køb af varer fra udenlandske e-handelsvirksomheder. Dette skaber større gennemsigtighed og tillid i e-handelsmarkedet og gør det lettere for forbrugerne at træffe informerede købsbeslutninger.

VOEC-ordningen er et vigtigt skridt i retning af at skabe en mere retfærdig og effektiv e-handelssektor i Norge. Ved at give udenlandske e-handelsvirksomheder mulighed for at registrere sig og opkræve norsk moms på varer, der sælges til norske forbrugere, sikrer ordningen en mere lige konkurrence på markedet og reducerer administrative byrder for både virksomheder og forbrugere. Med VOEC-ordningen ser fremtiden for e-handel i Norge lysere ud end nogensinde før.